วิธีการแจ้งโอนชำระเงิน

1.กรอกชื่อ-สกุล ตามใบคำสั่งซื้อ

2.กรอกหมายเลขคำสั่งซื้อ

จำนวน 5 หลัก ( ตัวอย่าง 12345 )

3.กรอกจำนวนเงินที่โอนเข้ามา ( ตัวอย่าง 2540.40 )

4.อัพโหลดสลิปที่คุณได้ทำการโอนเงิน

5.เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วน กรุณากดปุ่ม “ส่ง”

ใช้เวลาในการตรวจสอบ 5 - 15 นาที

Browser

กรุณาเลือกไฟล์อัพโหลด

loading.gif

แจ้งโอนไม่สำเร็จ หรือ

พบปัญหาสามาถติดต่อได้ที่

  • Facebook

ส่งข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ

กรุณาลองใหม่อีกครั้ง